ODCZYTYWANIE 2 KART

Karty Lenormand odczytujemy prawie zawsze w kombinacji z innymi kartami.

METODA OPISOWA (DESKRYPTYWNA)

Polega na tym, że jedna karta opisuje, charakteryzuje drugą. Często jest tak, że pierwsza karta jest kartą główną, a druga jest kartą opisującą kartę główną. Czyli kartę po lewej możemy odczytać jako rzeczownik, sytuację, wydarzenie, miejsce, osobę, a kartę po prawej jako przymiotnik wskazujący na cechy, którymi możemy określić kartę po lewej. Na przykład:

Bocian + Kosa
zmiany – jakie? – nagłe

Bocian + Słońce
zmiany – jakie? – pozytywne

Bocian + Klucz
zmiany – jakie? – ważne

Możemy również dwie karty odczytać w podobny sposób, traktując kartę po prawej bardziej opisowo. Cały czas jednak karta po prawej będzie charakteryzowała kartę po lewej. Możemy na przykład zadać pytanie “czego to dotyczy?”, czego dotyczy to, co jest na karcie po lewej, z czym jest to związane. Posłużę się dalej kartą Bociana w kombinacji z innymi kartami.

Bocian + Statek
zmiany związane z podróżą

Bocian + Drzewo
zmiany związane ze zdrowiem

Bocian + Lilie
zmiany związane z rodziną

Czasami z uwagi na specyfikę języka polskiego łatwiej jest, kiedy to pierwszą kartę traktujemy jako przymiotnik, jako tę kartę opisującą, a drugą, jako kartę opisywaną. Nie widzę nic złego w takiej zamianie. Czasami nawet wydaje się to bardziej logiczne i samo naturalnie ciśnie się na język. Nie wzbraniajmy się wtedy przed tym, że “tak nie może być, nie mogę tego tak zinterpretować”. Jeśli taka, a nie inna interpretacja od razu przyszła nam do głowy, słuchajmy swojej intuicji. Weźmy takie przykłady:

Kwiaty + Jeździec
miłe wiadomości

Dziecko + Kotwica
nowa praca

Kosa + Statek
niebezpieczna podróż

Zauważ, że w powyższych przykładach nawet jeśli zmienimy kolejność kart, znaczenie będzie takie samo lub podobne. To nie jest tak, że zmiana kolejności zawsze zmienia znaczenie. W bardzo wielu przypadkach znaczenie pozostaje takie samo, bo na karty patrzymy jako całość.

METODA NARRACYJNA (OPOWIADANIA)

Polega na tworzeniu historii. Na karty patrzymy wtedy jak na klatki z filmu. Jedna karta (jedna scena) przechodzi w drugą. Kartę po prawej odczytamy jako rezultat tego, co jest pokazane na karcie po lewej, na przykład:

Kwiaty + Słońce
otrzymamy prezent, który bardzo nas ucieszy

List + Góra
dostaniemy wiadomość, która spowoduje problemy

Drogi + Bocian
musimy podjąć decyzję, która wprowadzi zmiany w naszym życiu

ODCZYTYWANIE 3 KART

A jak odczytać 3 karty? Są na to różne sposoby.

  • Możemy odczytać je po kolei, od lewej do prawej tak, jakbyśmy opowiadali historię.
  • Możemy odczytać środkową kartę jako kartę główną (rzeczownik), a karty po bokach jako karty opisujące kartę środkową.
  • Możemy odczytać trzy karty w ten sposób, że kartę pierwszą i drugą potraktujemy jak dwójkę (czyli odczytamy według któregoś z wyżej opisanych sposobów), a kartę trzecią odczytamy jako czasownik. Stąd dobrym ćwiczeniem jest spróbowanie przyporządkowania do każdej karty jakichś przymiotników, rzeczowników i czasowników, co pozwoli nam wybierać pożądane słowa w razie potrzeby.

Nie należy się jednak wzbraniać przed interpretowaniem trójek w sposób naturalny, niekoniecznie zgodny ze schematem. Nie musimy trzymać się tego, że pierwsza karta to rzeczownik, druga to… itd. To może czasem ułatwić odczyt, ale najważniejsze jest nasze pierwsze wrażenie, nasz odbiór całej trójki. Ważne, żebyśmy znali podstawowe słowa kluczowe dotyczące każdej karty i poprzez ich łączenie starali się odczytać, co dana trójka może oznaczać. Interpretacje mogą być bardzo różne. Wszystko zależy od interpretującego, od kontekstu, od tego jakie podstawowe znaczenia kart przyjmujemy, od tego czego dotyczy pytanie itd. Przyjrzyjmy się przykładom:

List + Drzewo + Góra
Otrzymam wiadomości, które przysporzą mi problemów. Wiadomości te będą związane ze zdrowiem. Inna interpretacja: wiadomości (List), na które czekam już bardzo długo (Drzewo), są zablokowane, nie nadejdą (Góra).

Rózgi + Pies + Kosa
Niespodziewanie pokłócę się z przyjacielem. Inna interpretacja: kłótnia z przyjacielem zostanie nagle przez kogoś lub przez coś przerwana.

Dziecko + Pierścionek + Trumna
Dopiero co rozpoczęty związek zostanie szybko zakończony. Inna interpretacja: nie dojdzie do podpisania nowej umowy.

Kotwica + Myszy + Krzyż
Utrata pracy spowoduje cierpienie i bardzo trudną sytuację. Inna interpretacja: zaburzona stabilność (np. związku) prowadzi do jego powolnego zakończenia.

Interpretacje mogą być mniej lub bardziej abstrakcyjne, czasami bardziej dosłowne, innym razem należałoby doszukiwać się bardziej symbolicznych znaczeń. Na przykład: Dziecko + Pierścionek + Trumna – córeczka bawiła się pierścionkiem mamy i go zgubiła; Kotwica + Myszy + Krzyż – nasze bezpieczeństwo i stabilizacja zostają zachwiane, co sprawia, że odczuwamy ból psychiczny. Musimy mieć umysł otwarty na interpretacje i nie bać się wierzyć w to, co widzimy. To też ważne, bo czasami można mieć wrażenie, że “nie, to niemożliwe, to na pewno nie to, źle to interpretuję, nie potrafię”. Trzeba ćwiczyć, to najlepszy sposób na poznanie kart i tworzenie interpretacji.