Jak odczytać pary i trójki kart

ODCZYTYWANIE 2 KART Karty Lenormand odczytujemy prawie zawsze w kombinacji z innymi kartami. METODA OPISOWA (DESKRYPTYWNA) Polega na tym, że jedna karta opisuje, charakteryzuje drugą. Często jest tak, że [...]

Przejdź do góry