Pytania tak/nie

Pytania rozstrzygnięcia, czyli takie, w których odpowiedź brzmi "tak" lub "nie", to chyba najczęstsze pytania do kart. Sam łapię się na tym, że niemal każde pytanie rozpoczynam od "Czy...". [...]

Jak odczytać pary i trójki kart

ODCZYTYWANIE 2 KART Karty Lenormand odczytujemy prawie zawsze w kombinacji z innymi kartami. METODA OPISOWA (DESKRYPTYWNA) Polega na tym, że jedna karta opisuje, charakteryzuje drugą. Często jest tak, że [...]

Przejdź do góry